kinobs@kinobs.com
+34 93 203 84 27
logo kinobs

Què aporta el teatre als nens i nenes?

El teatre és una activitat, que si l’agafem com a una activitat lúdica facilita un entorn favorable en quan a l’aprenentatge i motiva als nens i nenes. L’objectiu del teatre en una etapa infantil no és formar actors ni actrius. Sinó despertar el plaer per a la creativitat i la expressió, a més d’aconseguir que els nens oblidin les timideses.

El teatre, com a activitat extraescolar, aporta importants beneficis als nens i nenes. Què aporta doncs el teatre als nens i nenes?

Augmenta l’autoestima i la seguretat en sí mateix.
Millora en la convivència i el treball en grup.
Coneixement i control de les emocions i sentiments.
Incorporació de pautes de disciplina.
Aprenen a ser constants en les tasques a realitzar.
Millora en la sociabilitat, especialment en aquells nens i nenes que presenten dificultats per a comunicar-se amb els altres.
Estimula la creativitat, la imaginació i la espontaneïtat.
Major consciència dels propis sentits i com utilitzar-los.
Apropa transversalment coneixements d’altres àrees i coneixements com ara el llenguatge, l’art, la història, la música….
Millora en la capacitat d’atenció i de memorització.
I sobretot: S’HO PASSEN GENIAL!!!

CASAL AULA DE TEATRE de KINOBS

Kinobs